Εκπαιδευτικό υλικό

Ερευνητικές Εργασίες

E-twinning

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.

Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.

e-twinning


 


https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm