Στο 2ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου

Σε συνεργασία με σχολεία της Ιταλίας και της Τουρκίας  το 2o ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου συνεχίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών μέσω του Erasmus+ KA229, eSTEM (entrepreneurship Science Technology Engineering Mathematics)που ξεκίνησε το 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.  Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και των τριών τάξεων του σχολείου μας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αμοιβαίες μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Η πρώτη εξ αυτών πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στην πόλη Zile της Τουρκίας (Smart Living Spaces), η δεύτερη θα λάβει χώρα στην πόλη μας και το σχολείο μας τον Νοέμβρη του 2021(8-12/11)(Climate Change) και τέλος η τρίτη στην Ιταλία/Σικελία την άνοιξη του 2022 (Energy Problems). Στα πλαίσια των μετακινήσεων διάρκειας πέντε ημερών συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες συνεδριακού επιπέδου. Η επιλογή των μαθητών πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια επιλογής που υποδεικνύει το Erasmus.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους αλλά και να αποκτήσουν νέες ειδικά σε σχέση με την θεματική που έχει επιλεχθεί, να εξελίξουν την δεξιότητά τους στην επιχειρηματολογία και την επιχειρηματικότητα, να βελτιώσουν τις ψηφιακές και γλωσσικές τους ικανότητες, να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και τέλος να λειτουργήσει ως έναυσμα σε μελλοντικές συμμετοχές των μαθητών σε προγράμματα Erasmus Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.