Στο πλαίσιο του διαδικτυακού εορτασμού της Επετείου εξέγερσης του Πολυτεχνείου σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε σχετικό video youtube  στην διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=2KyP7qwp4j4&ab_channel=%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7

σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεσή σας στη ψηφιακή τάξη που θα γίνει η ανάλογη προβολή στις 17/11/2020 στις 9.30 πμ όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από τη Διεύθυνση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων